Disclaimer

Hoewel Horecabeelden.nl de informatie op deze website met uiterste zorg heeft samengesteld, en haar uiterste best doet deze informatie zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk te houden
kan aan deze informatie geen rechten worden ontleend.
De informatie op deze website wordt bijna dagelijks aangevuld en bij gewerkt.
Eventuele wijzigingen kunnen ten alle tijden, met onmiddelijke ingang, zonder enig kennisgeving worden aangebracht.
Horecabeelden.nl is niet aansprakelijk voor technische of redactionele fouten of omissies die in deze website voorkomen, noch voor eventuele gevolgschade die het resultaat is van het gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website.
Het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en vormgeving van deze website komt toe aan Horecabeelden.nl.
Horecabeelden.nl is niet verantwoordelijk voor informatie, afbeeldingen en of hyperlinks die door derden op deze website is of zijn geplaatst.
Daarnaast is Horecabeelden.nl niet verantwoordelijk voor hyperlinks die verwijzen naar deze website vanaf externe websites.
Horecabeelden.nl garandeert niet dat aan haar toegezonden emails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt.
Verder aanvaardt Horecabeelden.nl geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Logo Horecabeelden.nl