Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 De algemene voorwaarden gelden voor alle produkten die u op Horecabeelden.nl aantreft.
1.2 Van de algemene voorwaarden kan worden afgeweken, dit moet dan
door Horecabeelden.nl schriftelijk worden vastgelegd.
1.3 Bij een bestelling gaat u akkoord met de voorwaarden van Horecabeelden.nl.
1.4 Horecabeelden.nl is niet aansprakelijk voor eventuele (tussentijdse) prijswijzigingen.
Eventuele typefouten in het systeem staan niet garant voor levering van produkten.

Artikel 2. Tot standkoming van de overeenkomst (en beeindiging)
2.1 Een overeenkomst met Horecabeelden.nl komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging
per e-mail is verzonden naar het door de klant opgegeven e-mail adres.
Het is hierbij niet van belang of de order via de website of telefonisch is besteld.
2.2 De klant kan zijn bestelling ontbinden, dit moet binnen 24 uur na plaatsingsdatum, d.m.v. een e-mail te sturen naar info@horecabeelden.nl

Artikel 3. Prijzen, produkten en aanbiedingen
3.1 Alle prijzen op Horecabeelden.nl zijn in euros en EXCLUSIEF BTW, en exclusief eventuele verzendkosten. Alle getoonde prijzen van KadoWinkel-de KadoReus zijn in euros en INCLUSIEF BTW, en exclusief eventuele verzendkosten.
3.2 Produkten (en speciale aanbiedingen) zijn leverbaar (geldig) zolang de voorraad strekt.
3.3 Produkten blijven eigendom van Horecabeelden.nl tot ontvangst betaling van datzelfde produkt.

Artikel 4. Betaalmogelijkheden
4.1 Bestellingen bij Horecabeelden.nl kunnen op de volgende wijze worden betaald;

– Online bestellingen, betaling vooraf per IBAN Overboeking, iDEAL, PayPal/Creditcard, GiroPay, MyBank, Bancontact/MisterCash.
– Afhaal bestellingen, betaling Kontant of Pinnen.

Pinnen ja Graag

Betalingsgegevens: t.n.v. Cosmos Trading
IBAN: NL11INGB0005077772 / BIC: INGBNL2A

BTW-ID: NL001473002B45

Betaalmogelijkheden

Artikel 5.Levering en leveringstijd
5.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk geleverd.
Horecabeelden.nl streeft ernaar om de geplaatste bestelling na ontvangst van betaling, binnen 2 werkdagen te leveren.

Artikel 6. Garantie en aansprakelijkheid
6.1 Wij verlenen op de door ons geleverde goederen de garantie zoals deze door de leveranciers worden verleend.
Na toekenning van de garantieschade door ons, is aan ons de keuze op welke wijze de schade hersteld wordt.
Te weten herstellen van de schade, vervangen van het beschadigde onderdeel
of het vervangen van het beschadigde product.
6.2 Bij herstellen van de schade, welke achteraf niet tot garantie terug te voeren blijkt,
zullen de kosten volledig aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
6.3 Horecabeelden.nl is nooit verplicht tot betaling van schadevergoeding (in welke vorm dan ook)
aan de klant tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Horecabeelden.nl
6.4 Als Horecabeelden.nl om welke reden dan ook wel enige schade moet vergoeden,
zal deze nooit hoger uitvallen dan het bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het produkt.
6.5 In de volgende gevallen is er geen sprake van garantie:
– Als de slijtage van dat produkt als normaal beschouwd kan worden
– Als de orginele factuur niet meer bestaat, is veranderd, onleesbaar is gemaakt
– Als gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik
– Als beschadiging zijn ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid, of nalatig onderhoud (HorecaBeelden.nl adviseerd voor buitengebruik van alle artikelen standaard onderhoud, w.o. het regelmatig voorzien van een beschermende laklaag om het effect van weersomstandigheden te verminderen…)
– De neon collectie valt buiten de garantie/aansprakelijkheids regeling, evenzo van de door de klant zelf opgehangen/bevestigde artikelen.

Artikel 7. Afrondend
De informatie op de website van Horecabeelden.nl is eigendom van Cosmos Trading
en valt onder het copyright van Cosmos Trading.
Kamer van Koophandel 28111183.
Ondanks de zorgvuldigheid waarmee de website is vervaardigd nemen wij geen
verantwoording voor eventuele typefouten en of onjuistheden.

(C) Cosmos Trading september 2006

Logo Horecabeelden.nl